Spring til indhold

Praktisk information

Her finder du lidt praktisk information omkring Sund Start Sammen forløbet. .

Hvornår finder Sund Start Sammen sted:

Tidsrummet for møderne er 16:00 - 18:00 af hensyn til børnenes sengetid.

 

Hvert hold har en fast mødedag, der er enten tirsdag, onsdag eller torsdag.

Dog med den undtagelse, at mødegang 2 altid ligger en mandag. 

 

Hvor finder Sund Start Sammen sted:
Møderne i Sund Start Sammen afholdes i de tre sundhedshuse, hvor man som gravid også går til jordemoder og efter fødslen besøger sin sundhedsplejerske.

 

Adresserne på de 3 sundhedshuse er:

Sundhedshus Vest: Slotsgade 5, 5000 Odense C.
Sundhedshus Syd: Olfert Fischers Vej 15, 5220 Odense SØ.
Sundhedshus Nord: Vollsmose Allé 14, 5240 Odense NØ.

 

Tilmelding til Sund Start Sammen:
Du kan se mere om hvornår og hvordan man kan tilmelde sig forløbet her.

 

Mødre-/forældregrupper i forbindelse med Sund Start Sammen:
Hvert hold består af omkring 10 par, og disse opdeles i to forældregrupper. Der tages hensyn til familiernes bopæl, når grupperne sættes sammen, dog kan den geografiske afstand mellem familierne desværre være lidt større end ved de mødregrupper, sundhedsplejersken tidligere satte sammen i distriktet.

Såfremt man ikke ønsker at deltage i Sund Start Sammen, kan man efter fødslen i stedet bede sundhedsplejersken om at blive sat i en mødregruppe med øvrige gravide fra området, disse vil dog som oftest primært bestå af flergangsfødende.

Sundhedsplejerske i forbindelse med Sund Start Sammen:
Som deltager i Sund Start Sammen får I samme tilbud fra sundhedsplejen i Odense Kommune som andre førstegangsgravide, der ikke deltager i Sund Start Sammen.

 

Flytning:
Hvis I er flyttet for nylig eller har planlagt flytning inden længe, hører vi gerne fra jer snarest muligt for på den måde at sikre, at I bliver tilknyttet et hold i det sundhedshus, I tilhører.